Adwokatka Katarzyna Gondek – Waniołek: sprawy o rozwód oraz wspólnoty mieszkaniowe

Adwokat Katarzyna Gondek – Waniołek we własnej kancelarii wykonuje wiele usług z zakresu prawa, które nawiązują do wielu jego gałęzi. Są to w głównej mierze sprawy rozwodowe a także sprawy z tematyki wspólnot mieszkaniowych. W obrębie spraw o rozwód klienci indywidualni mogą liczyć na opracowanie pozwu a także na reprezentowanie w sądzie. Adwokat Tarnów zajmie się również: alimentacją, wyznaczaniem opieki nad dziećmi, przysposobieniem, ustaleniem zakresu władzy rodzicielskiej, rozdziałem majątku, czy sprawami związanymi ze stosowaniem przemocy w rodzinach. Doświadczona adwokat bardzo dobrze wie o tym, że sprawy rozwodowe są sprawami domagającymi się wyjątkowego traktowania, a więc podchodzi do zleceniodawców delikatnie oraz życzliwie. Zwłaszcza, gdy główną osią sporu są małoletni.

Specjalistka dokładnie zapozna się z historią rodziny, a później zinterpretuje ją zgodnie z zapisami prawnymi. Adwokat Katarzyna Gondek – Waniołek zajmie się na równi sprawami z wyznaczeniem winnego rozpadowi związku małżeńskiego, jak i wówczas gdy rozwód jest poprowadzony bez orzekania o winie. Jest ona też wsparciem dla zleceniodawców, gdy chodzi o mediację. Pomoc adwokacka dotyczy też obsługi wspólnot mieszkaniowych a także administratorów wspólnot. Współpraca może przebiegać na zasadzie ciągłej obsługi prawnej, która rozliczana jest na zasadach ryczałtowych bądź obsługi bieżącej, rozliczanej godzinowo za konkretne zamówienie.

W obrębie wspólnot mieszkaniowych w biurze oferowane jest: sporządzanie regulaminów, uchwał wspólnoty i zarządu, opracowanie razem z analizą i opiniowaniem umów najmu, dzierżawy, jak i cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami usług, jak i obszernie rozumiane porady prawne, zarówno w kwestiach zarządu, jak i podmiotów wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. Adwokatka Katarzyna Gondek – Waniołek zajmie się również reprezentowaniem wspólnoty na wokandzie sądowej, a także przed dowolnymi organami administracji.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić